Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza,
topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak
benimseriz.

Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak
müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna
inanırız.

İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz, tüm ülkelerin yasalarına
uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm
faaliyetlerimizi yönlendiririz.

İnsancıl, cana yakın ve mütevazı yaklaşımımız ile çalışanların da birbirlerine karşı davranışlarını bu
yönde teşvik ederiz .

Takım çalışmasını ve işbirliğini destekler; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendiririz.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil
davranır , dil , ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile
ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın ‘’ sağlıklarının korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri
alır, sağlıklı yaşam programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz.

Tüm faaliyetlerimizde çevre gerekliliklerini, çevre politikamız kapsamında en üst düzeyde
gerçekleştiririz.

Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı
yönlendiririz.

Çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların korunmasını; ürün ve proses
tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için
en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde ; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması,
tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve işbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan
beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.

Sosyal konularda farkındalığın arttırılmasını eğitim programlarımız ile destekleriz.

Projelerimiz, hizmetlerimiz ve diğer bilgiler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.